Máy in sơ đồ

Liên hệ để biết giá

Máy in sơ đồ thông minh Autex do Tập Đoàn Công Nghiệp AB Industries (Tây Ban Nha) nghiên cứu và chế tạo hoàn toàn tại Châu Âu; Máy được trang bị công nghệ in phun HP45 danh tiếng hàng đầu thế giới của Hewlett Packard (HP - Đức) cùng với phần mềm điều khiển thông minh do TkT BrainPower phát triển.

Hệ thống cảnh báo hết mực: Tự động dò và tắt các đầu in đã hết mực, chỉ kích hoạt các đầu in có mực còn lại. Ngăn ngừa việc phải in lại sơ đồ do mất nét, giúp tiết kiệm giấy, mực và thời gian.;

Tự động lập sơ đồ khi in rập: Phần mềm thông minh cho phép tự động ghép nhiều rập chi tiết, rập lồng thành sơ đồ khi in nhằm tiết kiệm tối đa giấy và thời gian in;

Chia sẻ máy in qua mạng: Cho phép nhiều người trong công ty cùng chia sẻ và sử dụng chung máy in sơ đồ thông minh Autex II;

Kết nối trực tiếp với phần mềm Gerber Accumark™ hoặc kết nối thông qua trình điều khiển riêng của Máy in sơ đồ thông minh Autex II. Việc giao tiếp giữa phần mềm thiết kế rập, sơ đồ với máy in có thể thiết lập ở chế độ tự động hoàn toàn hoặc ở chế độ kiểm soát chủ động.

Cảm biến kiểm soát trọng lượng cuộn giấy, giúp tính toán độ căng giấy phù hợp nhất tại từng thời điểm, nhằm cho kết quả in chính xác hơn.

Đặt hàng trước

Liên hệ để biết giá

Máy in sơ đồ thông minh Autex do Tập Đoàn Công Nghiệp AB Industries (Tây Ban Nha) nghiên cứu và chế tạo hoàn toàn tại Châu Âu; Máy được trang bị công nghệ in phun HP45 danh tiếng hàng đầu thế giới của Hewlett Packard (HP - Đức) cùng với phần mềm điều khiển thông minh do TkT BrainPower phát triển.

Hệ thống cảnh báo hết mực: Tự động dò và tắt các đầu in đã hết mực, chỉ kích hoạt các đầu in có mực còn lại. Ngăn ngừa việc phải in lại sơ đồ do mất nét, giúp tiết kiệm giấy, mực và thời gian.;

Tự động lập sơ đồ khi in rập: Phần mềm thông minh cho phép tự động ghép nhiều rập chi tiết, rập lồng thành sơ đồ khi in nhằm tiết kiệm tối đa giấy và thời gian in;

Chia sẻ máy in qua mạng: Cho phép nhiều người trong công ty cùng chia sẻ và sử dụng chung máy in sơ đồ thông minh Autex II;

Kết nối trực tiếp với phần mềm Gerber Accumark™ hoặc kết nối thông qua trình điều khiển riêng của Máy in sơ đồ thông minh Autex II. Việc giao tiếp giữa phần mềm thiết kế rập, sơ đồ với máy in có thể thiết lập ở chế độ tự động hoàn toàn hoặc ở chế độ kiểm soát chủ động.

Cảm biến kiểm soát trọng lượng cuộn giấy, giúp tính toán độ căng giấy phù hợp nhất tại từng thời điểm, nhằm cho kết quả in chính xác hơn.

Đặt hàng trước

Liên hệ để biết giá

Máy in sơ đồ thông minh Autex do Tập Đoàn Công Nghiệp AB Industries (Tây Ban Nha) nghiên cứu và chế tạo hoàn toàn tại Châu Âu; Máy được trang bị công nghệ in phun HP45 danh tiếng hàng đầu thế giới của Hewlett Packard (HP - Đức) cùng với phần mềm điều khiển thông minh do TkT BrainPower phát triển.

Hệ thống cảnh báo hết mực: Tự động dò và tắt các đầu in đã hết mực, chỉ kích hoạt các đầu in có mực còn lại. Ngăn ngừa việc phải in lại sơ đồ do mất nét, giúp tiết kiệm giấy, mực và thời gian.;

Tự động lập sơ đồ khi in rập: Phần mềm thông minh cho phép tự động ghép nhiều rập chi tiết, rập lồng thành sơ đồ khi in nhằm tiết kiệm tối đa giấy và thời gian in;

Chia sẻ máy in qua mạng: Cho phép nhiều người trong công ty cùng chia sẻ và sử dụng chung máy in sơ đồ thông minh Autex II;

Kết nối trực tiếp với phần mềm Gerber Accumark™ hoặc kết nối thông qua trình điều khiển riêng của Máy in sơ đồ thông minh Autex II. Việc giao tiếp giữa phần mềm thiết kế rập, sơ đồ với máy in có thể thiết lập ở chế độ tự động hoàn toàn hoặc ở chế độ kiểm soát chủ động.

Cảm biến kiểm soát trọng lượng cuộn giấy, giúp tính toán độ căng giấy phù hợp nhất tại từng thời điểm, nhằm cho kết quả in chính xác hơn.

Còn hàng

Liên hệ để biết giá

Máy in sơ đồ thông minh Autex do Tập Đoàn Công Nghiệp AB Industries (Tây Ban Nha) nghiên cứu và chế tạo hoàn toàn tại Châu Âu; Máy được trang bị công nghệ in phun HP45 danh tiếng hàng đầu thế giới của Hewlett Packard (HP - Đức) cùng với phần mềm điều khiển thông minh do TkT BrainPower phát triển.

Hệ thống cảnh báo hết mực: Tự động dò và tắt các đầu in đã hết mực, chỉ kích hoạt các đầu in có mực còn lại. Ngăn ngừa việc phải in lại sơ đồ do mất nét, giúp tiết kiệm giấy, mực và thời gian.;

Tự động lập sơ đồ khi in rập: Phần mềm thông minh cho phép tự động ghép nhiều rập chi tiết, rập lồng thành sơ đồ khi in nhằm tiết kiệm tối đa giấy và thời gian in;

Chia sẻ máy in qua mạng: Cho phép nhiều người trong công ty cùng chia sẻ và sử dụng chung máy in sơ đồ thông minh Autex II;

Kết nối trực tiếp với phần mềm Gerber Accumark™ hoặc kết nối thông qua trình điều khiển riêng của Máy in sơ đồ thông minh Autex II. Việc giao tiếp giữa phần mềm thiết kế rập, sơ đồ với máy in có thể thiết lập ở chế độ tự động hoàn toàn hoặc ở chế độ kiểm soát chủ động.

Cảm biến kiểm soát trọng lượng cuộn giấy, giúp tính toán độ căng giấy phù hợp nhất tại từng thời điểm, nhằm cho kết quả in chính xác hơn.

Đặt hàng trước

Đánh giá

Không tìm thấy dữ liệu

Viết bình luận