Hệ thống khung căng sản phẩm

Hệ thống khung căng sản phẩm

Liên hệ để biết giá
IR.CO.005
Đặt hàng trước
 
  • Pinterest

Thiết bị dùng để gắn thêm vào các máy là ủi tự động của Cosmotex, dùng cho các model TV-CON (IR.CO.001), PRECON (IR.CO.002), cho phép người vận hành đặt sản phẩm lên khoang hấp nhanh hơn, cũng như cho phép kiểm tra thông số sản phẩm ngay trong lúc là ủi. Sử dụng khung căng cho phép mọi sản phẩm đồng nhất đồng nhất về kích cỡ.


VIDEO HOẠT ĐỘNG CỦA KHUNG CĂNG SẢN PHẨM


Không tìm thấy bài viết

Viết bình luận