Cosmotex

Cosmotex là một công ty Tây Ban Nha chuyên sản xuất và máy cho công đoạn hoàn tất sản phẩm ngành may và máy trải vải tự động. Được thành lập vào năm 1991 nhưng có truyền thống trong lĩnh vực sản xuất thiết bị ngành dệt may từ năm 1963. Sản phẩm của Cosmotex được tin dùng tại các thị trường lớn như: Bangladesh, Brasil, Pakistan...